Sangat Baik (10) 58.8 %
Baik (5) 29.4 %
Kurang Bagus (2) 11.8 %
Cukup Baik (0) 0.0 %

Jumlah Pemilih: 17